Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

19. Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων)
CRE

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έχει λάβει τις ακόλουθες υποψηφιότητες για την εκλογή των Αντιπροέδρων: Katarina Barley, Nicola Beer, Mara Bizzotto, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Klára Dobrev, Heidi Hautala, Laura Huhtasaari, Lívia Járóka, Othmar Karas, Marcel Kolaja, Ewa Kopacz, Zdzisław Krasnodębski, Mairead McGuinness, Δημήτριος Παπαδημούλης, Pedro Silva Pereira και Rainer Wieland.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τον αριθμό των προς πλήρωση εδρών και υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του Κανονισμού.

Παρεμβαίνει η Neena Gill.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου