Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

28. Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (δεύτερη ψηφοφορία) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
CRE

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

- Ψηφίσαντες: 679

- Λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια: 16

- Έγκυρα ψηφοδέλτια: 663

- Απόλυτη πλειοψηφία: 332

(Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά) (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2019)

Έλαβαν:

Marcel Kolaja: 426 ψήφους

Δημήτριος Παπαδημούλης: 401 ψήφους

Fabio Massimo Castaldo: 284 ψήφους

Zdzisław Krasnodębski: 261 ψήφους

Mara Bizzotto: 142 ψήφους

Οι Marcel Kolaja και Δημήτριος Παπαδημούλης έλαβαν την απόλυτη πλειοψηφία και, επομένως, εκλέγονται Αντιπρόεδροι. Ο Πρόεδρος τους συγχαίρει για την εκλογή τους.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι απαιτείται η διεξαγωγή τρίτης ψηφοφορίας για την πλήρωση της τελευταίας έδρας.

Ο Πρόεδρος προτείνει να διεξαχθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία για την πλήρωση της τελευταίας έδρας.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι οι υποψήφιοι που δεν εξελέγησαν κατά τη δεύτερη ψηφοφορία διατηρούν την υποψηφιότητά τους κατά την τρίτη ψηφοφορία.

Παρεμβαίνει ο Jan Olbrycht.

Παρεμβαίνουν οι Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ID, ο οποίος ζητεί να διεξαχθεί η τρίτη ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο και όχι με ηλεκτρονική ψηφοφορία, και Richard Corbett, κατά αυτού του αιτήματος.

Το Σώμα συμφωνεί με την πρόταση του Προέδρου.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.51.)

Τελευταία ενημέρωση: 10 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου