Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 3 juli 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de kandidaten voor de functie van Voorzitter
 3.Korte presentaties door de kandidaten voor de functie van Voorzitter
 4.Verkiezing van de Voorzitter van het Parlement (eerste stemronde)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Verkiezing van de Voorzitter van het Parlement (eerste stemronde) (bekendmaking van de uitslag)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Verkiezing van de Voorzitter van het Parlement (tweede stemronde)
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Verkiezing van de Voorzitter van het Parlement (tweede stemronde) (bekendmaking van de uitslag)
 11.Oprichting fracties
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Stemmingen
  13.1.Aantal leden van de commissies (stemming)
 14.Stemverklaringen
 15.Verkiezing van de ondervoorzitters van het Parlement (termijn voor de indiening van voordrachten)
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 18.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 19.Verkiezing van de ondervoorzitters van het Parlement (bekendmaking van de voordrachten)
 20.Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement (eerste stemronde)
 21.Hervatting van de vergadering
 22.Verkiezing van de ondervoorzitters van het Parlement (eerste stemronde) (bekendmaking van de uitslag)
 23.Hervatting van de vergadering
 24.Verkiezing van de ondervoorzitters van het Parlement (tweede stemronde)
 25.Hervatting van de vergadering
 26.Verkiezing van de ondervoorzitters van het Parlement (tweede stemronde) (vervolg)
 27.Hervatting van de vergadering
 28.Verkiezing van de ondervoorzitters van het Parlement (tweede stemronde) (bekendmaking van de uitslag)
 29.Hervatting van de vergadering
 30.Verkiezing van de ondervoorzitters van het Parlement (derde stemronde) (bekendmaking van de uitslag)
 31.Verkiezing van de quaestoren (termijn voor de indiening van voordrachten)
 32.Agenda van de volgende vergadering
 33.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Verkiezing van de Voorzitter van het Parlement (eerste en tweede stemronde)
 Bijlage 2 - Verkiezing van de ondervoorzitters van het Parlement (eerste, tweede en derde stemronde)
Notulen
Definitieve uitgave (167 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (66 kb)
  Bijlage 1
Definitieve uitgave (14 kb)
  Bijlage 2
Definitieve uitgave (19 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (79 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (11 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (17 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (299 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (70 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (69 kb)
Laatst bijgewerkt op: 10 september 2019Juridische mededeling