Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 4 юли 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Поименен състав на комисиите
 3.Избор на квестори в Парламента
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 20 и 21 юни 2019 г. (разискване)
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание
 7.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 8.Състав на комисиите
 9.Състав на Парламента
 10.График на следващите заседания
 11.Закриване на заседанието
 12.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Поименен състав на комисиите
 Приложение 2 - Избор на квестори на Парламента
 Приложение 3 - Декларации за учредяване на политическите групи
Протокол
Окончателна версия (332 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (64 kb)
  Приложение 1
Окончателна версия (167 kb)
  Приложение 2
Окончателна версия (6 kb)
  Приложение 3
Окончателна версия (58 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (133 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (517 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (77 kb)
Последно осъвременяване: 11 септември 2019 г.Правна информация