Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ονομαστική σύνθεση των επιτροπών
 3.Εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής και 21ης Ιουνίου (συζήτηση)
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 8.Σύνθεση των επιτροπών
 9.Σύνθεση του Σώματος
 10.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 11.Λήξη της συνεδρίασης
 12.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Ονομαστική σύνθεση των επιτροπών
 Παράρτηµα 2 - Εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου
 Παράρτηµα 3 - Δηλώσεις συγκρότησης των πολιτικών ομάδων
Συνοπτικά πρακτικά (334 kb)
08/10/2019 12:41
  Κατάσταση παρόντων (64 kb)
10/09/2019 09:44
  Παράρτημα 1 (168 kb)
08/10/2019 12:41
  Παράρτημα 2 (6 kb)
08/10/2019 12:41
  Παράρτημα 3 (58 kb)
08/10/2019 12:41
 
Συνοπτικά πρακτικά (137 kb)
08/10/2019 12:41
  Κατάσταση παρόντων (12 kb)
10/09/2019 09:44
 
Συνοπτικά πρακτικά (513 kb)
08/10/2019 12:41
  Κατάσταση παρόντων (80 kb)
10/09/2019 09:44
Τελευταία ενημέρωση: 8 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου