Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 juli 2019 - Strasbourg

4. Parlamentets sammansättning

Kyriakos Velopoulos hade valts till ledamot av Greklands nationella parlament med verkan från och med den 7 juli 2019.

Parlamentet konstaterade i enlighet med artikel 7.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet att detta ämbete är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, och förklarade i enlighet med artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen att platsen var vakant från och med den 7 juli 2019.

°
° ° °

De behöriga nederländska myndigheterna hade meddelat att Lara Wolters utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Frans Timmermans med verkan från och med den 4 juli 2019.

De behöriga grekiska myndigheterna hade meddelat att Emmanouil Fragkos utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Kyriakos Velopoulos med verkan från och med den 10 juli 2019.

Parlamentet noterade dessa utnämningar.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Lara Wolters och Emmanouil Fragkos, fram till dess att deras behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att de avgett en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Senaste uppdatering: 27 november 2019Rättsligt meddelande