Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 15 юли 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Внесени документи
 7.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 8.Ред на работа
 9.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 10.Дневен ред на следващото заседание
 11.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (115 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (48 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (71 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (26 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (235 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (74 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (102 kb)
Последно осъвременяване: 27 ноември 2019 г.Правна информация