Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Κατάθεση εγγράφων
 7.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 8.Διάταξη των εργασιών
 9.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 10.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 11.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (116 kb)
27/11/2019 17:54
  Κατάσταση παρόντων (48 kb)
27/11/2019 17:32
 
Συνοπτικά πρακτικά (74 kb)
27/11/2019 17:54
  Κατάσταση παρόντων (11 kb)
27/11/2019 17:32
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (25 kb)
15/10/2019 16:42
 
Συνοπτικά πρακτικά (229 kb)
27/11/2019 17:54
  Κατάσταση παρόντων (76 kb)
27/11/2019 17:32
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (100 kb)
15/10/2019 16:42
Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου