Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 15 juli 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Ingekomen stukken
 7.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 8.Regeling van de werkzaamheden
 9.Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang
 10.Agenda van de volgende vergadering
 11.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (105 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (48 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (68 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (10 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (24 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (213 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (66 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (91 kb)
Laatst bijgewerkt op: 27 november 2019Juridische mededeling