Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 15 juli 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Inkomna dokument
 7.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 8.Arbetsplan
 9.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 10.Föredragningslista för nästa sammanträde
 11.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (105 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (48 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (68 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (10 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (24 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (215 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (67 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (92 kb)
Senaste uppdatering: 27 november 2019Rättsligt meddelande