Index 
Jegyzőkönyv
PDF 214kWORD 68k
2019. július 15., Hétfő - StrasbourgVégleges kiadás
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 6.Dokumentumok benyújtása
 7.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 8.Ügyrend
 9.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 10.A következő ülésnap napirendje
 11.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2019. július 4-én (csütörtök) megszakított ülésszak folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.03-kor nyitják meg.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


4. A Parlament tagjai

Kyriakos Velopoulos képviselőt 2019. július 7-i hatállyal a görög nemzeti parlament tagjává választották.

A Parlament tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (2) bekezdése szerint ez a tisztség nem egyeztethető össze az európai parlamenti képviselői tisztséggel, és 2019. július 7-i hatállyal megállapítja a képviselői hely megüresedését.

°
° ° °

Az illetékes holland hatóságok bejelentették Lara Wolters kinevezését Frans Timmermans helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2019. július 4.

Az illetékes görög hatóságok bejelentették Emmanouil Fragkos kinevezését Kyriakos Velopoulos helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2019. július 10.

A Parlament tudomásul veszi megválasztásukat.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Lara Wolters és Emmanouil Fragkos elfoglalhatják helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök a PPE és az ECR képviselőcsoporttól az alábbi kinevezési kérelmeket kapta:

AFET bizottság: Hildegard Bentele helyére Andrius Kubilius

AFCO bizottság: Ryszard Antoni Legutko helyére Geert Bourgeois

DROI albizottság: Witold Jan Waszczykowski helyére Assita Kanko

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.

°
° ° °

Felszólal: Richard Corbett.


6. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Javaslat a Németországnak a Svájccal kötött, közúti szállításról szóló meglévő kétoldalú megállapodásának a két ország között a határ menti régiókban végzett, nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezése céljából történő módosítására való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

EMPL

- Javaslat az Olaszországnak a Svájccal a két ország között a határ menti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezéséről kötendő megállapodásról szóló tárgyalásokra, valamint egy ilyen megállapodás megkötésére való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

EMPL

- Javaslat a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek és a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK irányelvnek az uniós keretben végzett védelmi feladatok tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

DEVE, BUDG

- Javaslat a Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

REGI

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel történő módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötésére irányuló tanácsi határozatra (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2020. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, IMCO, TRAN

- Javaslat a Salamon-szigeteknek az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

DEVE, PECH

- Javaslat az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra (08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

DEVE, BUDG

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti közös európai légiközlekedési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

DEVE

- Javaslat az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

DEVE

- Javaslat a a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáférésről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra (15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (EGF/2019/000 TA 2019 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az egységes felügyeleti mechanizmus alelnöki posztjára való kinevezésre (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE))

utalva

illetékes :

ECON


7. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2019. II. januári és 2019. I. márciusi ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemények rendelkezésre állnak a Parlament internetes oldalán.


8. Ügyrend

Kiosztották a júliusi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 640.119/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 158. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy ne zárják le az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnöke által a venezuelai helyzetről tett nyilatkozattal kapcsolatos vitát (a végleges napirendtervezet 26. pontja) állásfoglalási indítvány benyújtásával.

Felszólal Idoia Villanueva Ruiz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést és Michael Gahler, aki ellenzi a kérést.

Név szerinti szavazással (83 mellette, 142 ellene, 72 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

Szerda

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a délutáni napirend harmadik pontjaként, a Tanács és a Bizottság által a „Tiszta levegőjű zónák az uniós városokban” témakörben (a végleges napirendtervezet 32. pontja) tett nyilatkozatot követően illesszék be a Tanács és a Bizottság által az EU és a Mercosur közötti kapcsolatokról tett nyilatkozatot.

Felszólal Idoia Villanueva Ruiz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést és Christophe Hansen, aki ellenzi a kérést.

A Parlament elutasítja a kérést.

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

Felszólal Chris Davies, a PECH bizottság elnöke, Robert Rowland és Claire Fox.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök


9. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 172. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Loránt Vincze, John Howarth, Irena Joveva, Christian Allard, Ruža Tomašić, Giorgos Georgiou, Matthew Patten, Andrea Bocskor, Corina Crețu, Izaskun Bilbao Barandica, Susanna Ceccardi, Marc Botenga, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Nicolás Gonzalez Casares, Valter Flego, Nicolaus Fest, Zbigniew Kuźmiuk, João Ferreira, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lara Wolters, Peter Kofod, Daniel Buda, Jude Kirton-Darling és Franc Bogovič.


10. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 640.119/OJMA).


11. Az ülés berekesztése

Az ülést 17.53-kor berekesztik.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bilbao Barandica, Bilčík, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Cañas, Carême, Carthy, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Crețu, Cuffe, Cutajar, van Dalen, Daly, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, Davies, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Düpont, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, Eppink, Ernst, Eroglu, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Ferreira, Fest, Fidanza, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Gade, Gahler, Galvez Muñoz, Gamon, Gancia, Garcia Del Blanco, García Muñoz, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Gieseke, Goerens, González, Gonzalez Casares, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ījabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Jurgiel, Juvin, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kolaja, Kolakušić, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lagodinsky, Lagos, Lange, de Lange, Langensiepen, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lins, Lizzi, Longworth, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melchior, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mohammed, Molnár, Monteith, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Pelletier, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Plumb, Polčák, Pollák, Porritt, Procaccini, Pugh, Radtke, Rafaela, Rafalska, Regimenti, Reintke, Ressler, Ries, Riquet, Ritchie, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomc, Torvalds, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urtasun, Ušakovs, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zimniok, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Igazoltan távol lévők:

Dionísio Bradford, Ochojska

Utolsó frissítés: 2019. szeptember 6.Jogi nyilatkozat