Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 16 lipca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

14. Sytuacja w Wenezueli (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2019/2730(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Paulo Rangel w imieniu grupy PPE, Javi López w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy Renew, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Philippe Olivier w imieniu grupy ID, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Manu Pineda Marín w imieniu grupy GUE/NGL, Robert Rowland niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Martina Horwooda, Leopoldo López Gil, Isabel Santos, Samira Rafaela, Hermann Tertsch, Stelios Kouloglou, Ivan Vilibor Sinčić, Francisco José Millán Mon i Julie Ward.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Carlo Fidanza, Lefteris Nikolaou-Alavanos, David Lega i Beata Kempa.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Izaskun Bilbao Barandica, Mick Wallace, Clare Daly, Milan Uhrík i Sandra Pereira.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 18.7.2019.

Ostatnia aktualizacja: 6 września 2019Informacja prawna