Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 17 lipca 2019 r. - Strasburg

2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)

Następujący posłowie lub następujące grupy polityczne złożyli zgodnie z art. 144 Regulaminu wnioski o przeprowadzenie debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Sytuacja w Hongkongu (2019/2732(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Alyn Smith, Henrike Hahn, Hannah Neumann, Alexandra Louise Phillips, Gina Dowding, Saskia Bricmont, Ernest Urtasun, Viola von Cramon i Pierrette Herzberger-Fofana, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Hongkongu (B9-0013/2019);

—   Anna Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Hongkongu (B9-0015/2019);

—   Kati Piri i Tonino Picula, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Hongkongu (B9-0017/2019);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Leila Chaibi, Miguel Urbán Crespo, María Eugenia Rodriguez Palop, Manon Aubry, Stelios Kouloglou i Anne-Sophie Pelletier, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Hongkongu (B9-0019/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler Lima, Loránt Vincze, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari i Sandra Kalniete, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Hongkongu (B9-0021/2019);

—   Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Knotek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans i Marie Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji w Hongkongu (B9-0023/2019).

II.   Sytuacja na granicy USA-Meksyk (2019/2733(RSP))

—   Tineke Strik, Saskia Bricmont, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos Corfield, Magid Magid, Damien Carême, Yannick Jadot, Rasmus Andresen, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Henrike Hahn, Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Niklas Nienaß, Gina Dowding, Ernest Urtasun, Ellie Chowns, Grace O'Sullivan, Scott Ainslie, Salima Yenbou, Caroline Roose, Sarah Wiener, Reinhard Bütikofer i Pierrette Herzberger Fofana, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na granicy USA-Meksyk (B9-0014/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski i Valdemar Tomaševski, w sprawie sytuacji na granicy USA-Meksyk (B9-0024/2019);

—   Susanna Ceccardi, Gerolf Annemans, Georg Mayer, Lars Patrick Berg, Peter Kofod i Jérôme Rivière, w imieniu grupy ID, w sprawie sytuacji na granicy USA-Meksyk (B9-0026/2019);

—   Kati Piri i Nacho Sanchez Amor, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji na granicy USA-Meksyk (B9-0027/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, José Gusmão, Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Leila Chaibi, Malin Björk, Manon Aubry, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Sira Rego, Stelios Kouloglou i Anne Sophie Pelletier, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji na granicy USA-Meksyk (B9-0028/2019);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Andrzej Halicki, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, David Lega i Sandra Kalniete, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na granicy USA-Meksyk (B9-0029/2019);

—   Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans i Marie Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji na granicy USA-Meksyk (B9-0030/2019).

III.   Rosja, w szczególności sytuacja działaczy na rzecz ochrony środowiska i ukraińskich więźniów politycznych (2019/2734(RSP))

—   Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky, Catherine Rowett, Viola Von Cramon Taubadel, Petra De Sutter, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Henrike Hahn, Michael Bloss, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Gina Dowding i Bronis Ropė, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Rosji, w szczególności sytuacji działaczy na rzecz ochrony środowiska i ukraińskich więźniów politycznych (B9-0012/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz Wolski, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Charlie Weimers, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský i Witold Jan Waszczykowski, w imieniu grupy ECR, w sprawie Rosji, w szczególności sytuacji działaczy na rzecz ochrony środowiska i ukraińskich więźniów politycznych (B9-0016/2019);

—   Kati Piri i Isabel Santos, w imieniu grupy S&D, w sprawie Rosji, w szczególności sytuacji działaczy na rzecz ochrony środowiska i ukraińskich więźniów politycznych (B9-0018/2019);

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Manon Aubry, Stelios Kouloglou i Anne Sophie Pelletier, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Rosji, w szczególności sytuacji działaczy na rzecz ochrony środowiska i ukraińskich więźniów politycznych (B9-0020/2019);

—   Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Róża Thun und Hohenstein, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler Lima, Loránt Vincze, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari i Sandra Kalniete, w imieniu grupy PPE, w sprawie Rosji, w szczególności sytuacji działaczy na rzecz ochrony środowiska i ukraińskich więźniów politycznych (B9-0022/2019);

—   Ramona Strugariu, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache i Marie Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew, w sprawie Rosji, w szczególności sytuacji działaczy na rzecz ochrony środowiska i ukraińskich więźniów politycznych (B9-0025/2019).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 171 Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2019Informacja prawna