Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. júla 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

3. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 10/2019 – Oddiel III – Komisia (N9-0001/2019 - C9-0014/2019 - 2019/2029(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 11/2019 – Oddiel III – Komisia (N9-0002/2019 - C9-0015/2019 - 2019/2030(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 12/2019 – Oddiel III – Komisia (N9-0003/2019 - C9-0016/2019 - 2019/2031(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 13/2019 – Oddiel III – Komisia (N9-0004/2019 - C9-0017/2019 - 2019/2032(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 09/2019 – Oddiel III – Komisia (N9-0005/2019 - C9-0021/2019 - 2019/2033(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 14/2019 – Oddiel III – Komisia (N9-0006/2019 - C9-0022/2019 - 2019/2034(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 15/2019 – Oddiel III – Komisia (N9-0007/2019 - C9-0024/2019 - 2019/2035(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 06/2019 - Oddiel III - Komisia (N9-0009/2019 - C9-0027/2019 - 2019/2038(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 3/2019 – Oddiel IV - Súdny dvor (N9-0010/2019 - C9-0030/2019 - 2019/2040(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-03/A/19 – Európsky dvor audítorov (N9-0011/2019 - C9-0031/2019 - 2019/2043(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-04/C/19 – Európsky dvor audítorov (N9-0012/2019 - C9-0032/2019 - 2019/2044(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-05/T/19 – Európsky dvor audítorov (N9-0013/2019 - C9-0033/2019 - 2019/2045(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-06/T/19 – Európsky dvor audítorov (N9-0014/2019 - C9-0034/2019 - 2019/2046(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-07/C/19 – Európsky dvor audítorov (N9-0015/2019 - C9-0035/2019 - 2019/2047(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-08/A/19 – Európsky dvor audítorov (N9-0016/2019 - C9-0036/2019 - 2019/2048(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-09/A/19 – Európsky dvor audítorov (N9-0017/2019 - C9-0037/2019 - 2019/2049(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-10/C/19 – Európsky dvor audítorov (N9-0018/2019 - C9-0038/2019 - 2019/2050(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-11/A/19 – Európsky dvor audítorov (N9-0019/2019 - C9-0039/2019 - 2019/2051(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-12/C/19 – Európsky dvor audítorov (N9-0020/2019 - C9-0040/2019 - 2019/2052(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 2/2019 – Výbor regiónov (N9-0021/2019 - C9-0046/2019 - 2019/2053(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. 1/2019 – Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (N9-0022/2019 - C9-0047/2019 - 2019/2054(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

Posledná úprava: 28. novembra 2019Právne oznámenie