Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. július 17., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás

6. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 142/2011/EU rendeletnek a bizonyos állati melléktermékek és a belőlük származó termékek nyomonkövethetősége tekintetében történő módosításáról (D049993/06 - 2019/2736(RPS) - határidő: 2019. október 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a takarmányban előforduló egyes nemkívánatos anyagok maximális szintje tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről (D057573/04 - 2019/2740(RPS) - határidő: 2019. október 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található 2,5-diklór-benzoesav-metil-észter, mandipropamid és profoxidim megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D059759/04 - 2019/2705(RPS) - határidő: 2019. június 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található imazalil megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D059761/04 - 2019/2727(RPS) - határidő: 2019. szeptember 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló erukasav és hidrogén-cianid felső határértéke tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről (D060604/05 - 2019/2751(RPS) - határidő: 2019. október 13.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek a Monascus purpureus vörös élesztővel fermentált rizsen alapuló étrend-kiegészítőkben előforduló citrinin felső határértékei tekintetében történő módosításáról (D060605/03 - 2019/2741(RPS) - határidő: 2019. október 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 2073/2005/EK rendeletnek a hüllők húsában előforduló Salmonella tekintetében történő módosításáról (D060702/03 - 2019/2747(RPS) - határidő: 2019. október 12.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., VII. és VIII. mellékletének a kecskék és a veszélyeztetett fajták fertőző szivacsos agyvelőbántalmainak felszámolására irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról (D060710/03 - 2019/2746(RPS) - határidő: 2019. október 12.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található ciflufenamid, fenbukonazol, flukinkonazol és tembotrion szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D060918/03 - 2019/2716(RPS) - határidő: 2019. szeptember 3.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található amitrol, fipronil, flupirszulfuron-metil, imazoszulfuron, izoproturon, ortoszulfamuron és triaszulfuron megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D060920/04 - 2019/2750(RPS) - határidő: 2019. szeptember 13.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a furán-2(5H)-on aromaanyag uniós listáról való törlése tekintetében történő módosításáról (D061244/02 - 2019/2708(RPS) - határidő: 2019. június 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendelet módosításáról (D061326/03 - 2019/2707(RPS) - határidő: 2019. július 17.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az állati eredetű élelmiszerekben előforduló nem engedélyezett farmakológiai hatóanyagokra vonatkozó intézkedési referenciapontokról és a 2005/34/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (D061419/02 - 2019/2745(RPS) - határidő: 2019. október 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről (D061495/02 - 2019/2709(RPS) - határidő: 2019. július 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a termesztett gombákban előforduló klórmekvát megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D061927/02 - 2019/2706(RPS) - határidő: 2019. július 14.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet X. mellékletének a juh- és kecskefélék fertőző szivacsos agyvelőbántalmai pozitív eseteinek további vizsgálata tekintetében történő módosításáról (D062223/02 - 2019/2748(RPS) - határidő: 2019. október 12.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1151 rendelet német nyelvű változatának helyesbítéséről (D062325/01 - 2019/2725(RPS) - határidő: 2019. október 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság rendelete az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2020-as referenciaév tekintetében történő végrehajtásáról (D062334/01 - 2019/2752(RPS) - határidő: 2019. október 13.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság irányelve a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III., V. és VI. mellékletének tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról (D062403/01 - 2019/2744(RPS) - határidő: 2019. október 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: JURI

- A Bizottság irányelve a 89/656/EGK tanácsi irányelv I., II. és III. mellékletének tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról (D062408/02 - 2019/2739(RPS) - határidő: 2019. október 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található 1-dekanol, 2,4-D, ABE-IT 56, ciprodinil, dimeténamid, zsíralkoholok, florpirauxifén-benzil, fludioxonil, fluopiram, mepikvát, pendimetalin, pikolinafen, piraflufen-etil, piridaben, s-abszcizinsav és trifloxistrobin megengedett maradékanyag-határértékei tekintetében történő módosításáról (D062445/02 - 2019/2742(RPS) - határidő: 2019. szeptember 12.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság irányelve a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról (D062458/01 - 2019/2743(RPS) - határidő: 2019. október 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- A Bizottság irányelve a 92/29/EGK tanácsi irányelv II. és IV. mellékletének a tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról (D062524/01 - 2019/2726(RPS) - határidő: 2019. október 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról (D062555/01 - 2019/2724(RPS) - határidő: 2019. október 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról (D062619/01 - 2019/2728(RPS) - határidő: 2019. október 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista megállapításáról (D062673/01 - 2019/2753(RPS) - határidő: 2019. október 13.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság rendelete az 1230/2012/EU rendeletnek az egyes hosszított vezetőfülkével rendelkező gépjárművekre, valamint a gépjárművek és pótkocsijaik áramvonalasító berendezéseire és felszereléseire vonatkozó típusjóváhagyási előírások tekintetében történő módosításáról (D062687/02 - 2019/2735(RPS) - határidő: 2019. október 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság rendelete az 582/2011/EU rendeletnek a nehézgépjárművek vonatkozásában, a kibocsátáscsökkentési segédstratégiák (AES), a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférés, a motor hidegindítása alatti kibocsátás mérése, valamint a hordozható kibocsátásmérő rendszerek (PEMS) részecskeszámmérésre történő használata tekintetében történő módosításáról (D062755/02 - 2019/2749(RPS) - határidő: 2019. október 13.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

Utolsó frissítés: 2019. november 28.Jogi nyilatkozat