Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. heinäkuuta 2019 - Strasbourg

7. Suomen puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Suomen puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (2019/2687(RSP))

Antti Rinne (neuvoston puheenjohtaja) ja Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Siegfried Mureşan PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Pascal Canfin Renew-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Huhtasaari ID-ryhmän puolesta, Johan Van Overtveldt ECR-ryhmän puolesta, Silvia Modig GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Tiziana Beghin ja Henna Virkkunen.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Eero Heinäluoma, Elsi Katainen, Ville Niinistö, Teuvo Hakkarainen, Anna Fotyga, Martina Anderson, John David Edward Tennant, Dolors Montserrat, Birgit Sippel, Nils Torvalds, Aileen McLeod, Jérôme Rivière, Charlie Weimers, Isabella Adinolfi, Ioan-Rareş Bogdan, Miapetra Kumpula-Natri, Luisa Porritt, Robert Roos, Diane Dodds, Tomas Tobé, Pedro Marques, Nicolae Ştefănuță, Dubravka Šuica, Udo Bullmann ja Lefteris Christoforou.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Mauri Pekkarinen, Heidi Hautala, Ruža Tomašić, Petros Kokkalis, Edina Tóth, Juan Fernando López Aguilar, Anna Júlia Donáth, Ellie Chowns, Mick Wallace, Seán Kelly, Margarida Marques, Loucas Fourlas ja Maria Grapini.

Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

Izaskun Bilbao Barandica käytti puheenvuoron pyynnöstä myönnettäviä puheenvuoroja koskevasta menettelystä (puhemies täsmensi asiaa).

Puheenvuorot: Jyrki Katainen ja Antti Rinne.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Alessandra Moretti käytti puheenvuoron.

Päivitetty viimeksi: 28. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus