Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2019. gada 17. jūlijs - StrasbūraGalīgā redakcija

7. Somijas prezidentūras darbību programmas izklāsts (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Somijas prezidentūras darbību programmas izklāsts (2019/2687(RSP)).

Antti Rinne (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Siegfried Mureşan PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Pascal Canfin Renew grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Laura Huhtasaari ID grupas vārdā, Johan Van Overtveldt ECR grupas vārdā, Silvia Modig GUE/NGL grupas vārdā, Tiziana Beghin, pie grupām nepiederoša deputāte un Henna Virkkunen.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Eero Heinäluoma, Elsi Katainen, Ville Niinistö, Teuvo Hakkarainen, Anna Fotyga, Martina Anderson, John David Edward Tennant, Dolors Montserrat, Birgit Sippel, Nils Torvalds, Aileen McLeod, Jérôme Rivière, Charlie Weimers, Isabella Adinolfi, Ioan-Rareş Bogdan, Miapetra Kumpula-Natri, Luisa Porritt, Robert Roos, Diane Dodds, Tomas Tobé, Pedro Marques, Nicolae Ştefănuță, Dubravka Šuica, Udo Bullmann un Lefteris Christoforou.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Mauri Pekkarinen, Heidi Hautala, Ruža Tomašić, Petros Kokkalis, Edina Tóth, Juan Fernando López Aguilar, Anna Júlia Donáth, Ellie Chowns, Mick Wallace, Seán Kelly, Margarida Marques, Loucas Fourlas un Maria Grapini.

SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

Uzstājās Izaskun Bilbao Barandica – par brīvā mikrofona procedūras vadīšanu (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).

Uzstājās Jyrki Katainen un Antti Rinne.

Debates tika slēgtas.

Uzstājās Alessandra Moretti.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 16. oktobrisJuridisks paziņojums