Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την ομάδα S&D το ακόλουθο αίτημα διορισμού:

επιτροπή AGRI: Adrian-Dragoş Benea αντί του Andrea Cozzolino

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου