Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 юли 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

9. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


9.1. Числен състав на междупарламентарните делегации (гласуване)

Предложение за решение, внесено от Председателския съвет в съответствие с член 223 от Правилника за дейността относно числения състав на междупарламентарните делегации (2019/2719(RSO)) (B9-0005/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2019)0003)

Последно осъвременяване: 28 ноември 2019 г.Правна информация