Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

14. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 17.34.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου