Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. heinäkuuta 2019 - Strasbourg

15. Puhtaan ilman vyöhykkeet EU:n kaupungeissa (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: (2019/2738(RSP))

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) ja Christos Stylianides (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Caroline Voaden Renew-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sylvia Limmer ID-ryhmän puolesta, Jorge Buxadé Villalba ECR-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Eleonora Evi.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Dolors Montserrat, César Luena, Izaskun Bilbao Barandica, Ernest Urtasun, Joëlle Mélin, Anna Zalewska, Idoia Villanueva Ruiz, Bartosz Arłukowicz, Rory Palmer, Claudia Gamon, Michèle Rivasi, Joanna Kopcińska, João Ferreira, Nathalie Colin-Oesterlé, Javi López, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Pablo Arias Echeverría, Clotilde Armand, Gina Dowding, Jadwiga Wiśniewska, Alexander Bernhuber, Monika Beňová, Karen Melchior, Michael Bloss, Stanislav Polčák, Francisco Guerreiro, Ljudmila Novak, Pär Holmgren, Adam Jarubas, Maria Spyraki, Radan Kanev, Lídia Pereira, Christophe Hansen, Gheorghe Falcă, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Andrey Novakov.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Magdalena Adamowicz, Eric Andrieu, Judith Bunting, Angel Dzhambazki ja Kostas Papadakis.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Tytti Tuppurainen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 28. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus