Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 юли 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

17. Поименен състав на междупарламентарните делегации

Председателят съобщи, че е получил от политическите групи и от независимите членове номинациите за междупарламентарните делегации в съответствие с член 223 от Правилника за дейността.

Списъците с поименния състав на междупарламентарните делегации са публикувани на интернет сайта на Парламента и са приложени към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 17.7.2019 г).

Последно осъвременяване: 28 ноември 2019 г.Правна информация