Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 17 юли 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Внесени документи
 4.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 5.Делегирани актове (член 111 от Правилника за дейността)
 6.Мерки по прилагане (член 112 от Правилника за дейността)
 7.Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета (разискване)
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Време за гласуване
  9.1.Числен състав на междупарламентарните делегации (гласуване)
 10.Обяснения на вот
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)
 16.Състав на комисиите и делегациите
 17.Поименен състав на междупарламентарните делегации
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Поименен състав на междупарламентарните делегации
Протокол
Окончателна версия (424 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (64 kb)
  Приложение 1
Окончателна версия (245 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (138 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (18 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (610 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (77 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (73 kb)
Последно осъвременяване: 16 октомври 2019 г.Правна информация