Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 17. juuli 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Esitatud dokumendid
 4.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 111)
 6.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 7.Soome eesistumisaja tegevuskava tutvustus (arutelu)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Hääletused
  9.1.Parlamentidevaheliste delegatsioonide liikmete arv (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Humanitaarabi andmine Vahemerel (arutelu)
 14.Istungi jätkamine
 15.Puhta õhu alad ELi linnades (arutelu)
 16.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 17.Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
 1. lisa – Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis
Protokoll
Lõplik väljaanne (401 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (64 kb)
  1 lisa
Lõplik väljaanne (243 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (134 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (11 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (17 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (592 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (70 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (73 kb)
Viimane päevakajastamine: 16. oktoober 2019Õigusalane teave