Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 17 juli 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Ingekomen stukken
 4.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 111 van het Reglement)
 6.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
 7.Presentatie van het activiteitenprogramma van het Finse voorzitterschap van de Raad (debat)
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Stemmingen
  9.1.Het aantal leden van de interparlementaire delegaties (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Humanitaire bijstand in het Middellandse Zeegebied (debat)
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Lage-emissiezones in EU-steden (debat)
 16.Samenstelling commissies en delegaties
 17.Aantal leden van de interparlementaire delegaties
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Aantal leden van de interparlementaire delegaties
Notulen
Definitieve uitgave (405 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (64 kb)
  Bijlage 1
Definitieve uitgave (243 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (134 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (11 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (17 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (597 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (69 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (69 kb)
Laatst bijgewerkt op: 16 oktober 2019Juridische mededeling