Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2734(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0012/2019

Συζήτηση :

PV 18/07/2019 - 5.1
CRE 18/07/2019 - 5.1

Ψηφοφορία :

PV 18/07/2019 - 7.3
CRE 18/07/2019 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0006

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

5.1. Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 και B9-0022/2019 (2019/2734(RSP))

Οι Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler και Ramona Strugariu παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Andrius Kubilius, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergey Lagodinsky, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sandra Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Bronis Ropė.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.7.2019.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sophia in 't Veld, Claire Fox (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις), Romeo Franz και Marco Zanni.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου