Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 juli 2019 - Strasbourg

5. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (fortsättning på debatten)

(Första delen av debatten: se punkt 3 i protokollet av den 18.7.2019)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 17.7.2019.)


5.1. Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar

Resolutionsförslag B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 och B9-0022/2019 (2019/2734(RSP))

Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler och Ramona Strugariu redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Andrius Kubilius för PPE-gruppen, Sergey Lagodinsky för Verts/ALE-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Sandra Pereira för GUE/NGL-gruppen, och Bronis Ropė.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen, för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 18.7.2019.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Sophia in 't Veld, Claire Fox (talmannen gjorde förtydliganden); Romeo Franz och Marco Zanni.

Senaste uppdatering: 28 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy