Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2734(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0012/2019

Debaty :

PV 18/07/2019 - 5.1
CRE 18/07/2019 - 5.1

Głosowanie :

PV 18/07/2019 - 7.3
CRE 18/07/2019 - 7.3

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0006

Protokół
Czwartek, 18 lipca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

7.3. Rosja, w szczególności sytuacja działaczy na rzecz ochrony środowiska i ukraińskich więźniów politycznych (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019 i B9-0025/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0012/2019

(zastępujący B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0022/2019 i B9-0025/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Róża Thun und Hohenstein, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri i Isabel Santos, w imieniu grupy S&D;

—   Ramona Strugariu, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew;

—   Catherine Rowett, Sergey Lagodinsky, Alyn Smith, Markéta Gregorová, Reinhard Bütikofer, Gina Dowding, Hannah Neumann, Petra De Sutter i Viola Von Cramon-Taubadel, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jan Zahradil i Alexandr Vondra, w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P9_TA(2019)0006)

(Projekt rezolucji B9-0020/2019 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Petras Auštrevičius, przed głosowaniem.

Ostatnia aktualizacja: 10 września 2019Informacja prawna