Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 18 lipca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

13. Petycje

Następujące petycje wpisano do rejestru ogólnego pod podanymi poniżej datami i odesłano do komisji właściwej zgodnie z art. 226 ust. 9 i 10 Regulaminu:

16 lipca 2019 r.

(*) Nazwisko poufne

Kevin Schmid (nr 0297/2019); (*) (nr 0298/2019); (*) (nr 0299/2019); (*) (nr 0300/2019); (*) (nr 0301/2019); (*) (nr 0302/2019); Bert Vanhelmont (nr 0303/2019); Salvatore Abalsamo (nr 0304/2019); (*) (nr 0305/2019); (*) (nr 0306/2019); Rauta Dănuț Cătălin (nr 0307/2019); (*) (nr 0308/2019); (*) (nr 0309/2019); Belén Moreno Solano (nr 0310/2019); Aakash Basu (nr 0311/2019); (*) (nr 0312/2019); Raina Mihailova (nr 0313/2019); Ian Miles (nr 0314/2019); (*) (nr 0315/2019); Diyan Yanchev (nr 0316/2019); (*) (nr 0317/2019); Jānis Kuzins (nr 0318/2019); (*) (nr 0319/2019); Johann Dooh (nr 0320/2019); (*) (nr 0321/2019); (*) (nr 0322/2019); Hermann Winkler (Quizomat s.r.o.) (nr 0323/2019); (*) (nr 0324/2019); Richard Hajek (nr 0325/2019); Vincenzo Rizzo (nr 0326/2019); Steve Mason (nr 0327/2019); Esther Lorente (nr 0328/2019); Nuno Veríssimo Pereira (nr 0329/2019); Marios Achelleos (nr 0330/2019); Elena Blanco Fuente (nr 0331/2019); (*) (nr 0332/2019); Roberto Valentini (nr 0333/2019); (*) (nr 0334/2019); Eduardo Velázquez (nr 0335/2019); (*) (nr 0336/2019); (*) (nr 0337/2019); Steffen Müer (nr 0338/2019); Josef Kamhuber (nr 0339/2019); Antonia de los Ángeles Agular López (nr 0340/2019); (*) (nr 0341/2019); (*) (nr 0342/2019); Jorge Monteiro (nr 0343/2019); (*) (nr 0344/2019); (*) (nr 0345/2019); Mekhmed Dermendzhi (nr 0346/2019); Bert Vanhelmont (nr 0347/2019); Renato Lelli (nr 0348/2019); Enrico Semeraro (nr 0349/2019); (*) (nr 0350/2019); (*) (nr 0351/2019); (*) (nr 0352/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0353/2019); Joan Simonet Pons (nr 0354/2019); Eleni Portaliou (nr 0355/2019); (*) (nr 0356/2019); Roman Mazur (nr 0357/2019); Aĭfer Mekhmed (nr 0358/2019); Bernard Gallay (nr 0359/2019); Miguelina Sandoval Aquino (nr 0360/2019); Miquel Peralta Pujol (nr 0361/2019); (*) (nr 0362/2019); Giovanni Bonvento (nr 0363/2019); (*) (nr 0364/2019); Wigcher Geert Spanninga (nr 0365/2019); Martin Jürgens (nr 0366/2019); (*) (nr 0367/2019); (*) (nr 0368/2019); Thomas Pfister (nr 0369/2019); Lucas Estagnasié (nr 0370/2019); Stephan Szalay (nr 0371/2019); Allan Jørgensen (nr 0372/2019); (*) (nr 0373/2019); György Palla (nr 0374/2019); (*) (nr 0375/2019); Ahmad Aziz (nr 0376/2019); José Antonio Maciá Gómez (nr 0377/2019); (*) (nr 0378/2019); Zhivko Avdziev (nr 0379/2019); Andrew Mccormick (nr 0380/2019); (*) (nr 0381/2019); Bert Van Nispen (nr 0382/2019); (*) (nr 0383/2019); (*) (nr 0384/2019); Ahmad Aziz (nr 0385/2019); (*) (nr 0386/2019); Cristian Secară (nr 0387/2019); Păun Dan Alexandru (nr 0388/2019); (*) (nr 0389/2019); (*) (n° 0390/2019); (*) (nr 0391/2019); (*) (nr 0392/2019); Venancio Prieto Acosta (nr 0393/2019); Sándor Bobály (nr 0394/2019); (*) (nr 0395/2019); (*) (nr 0396/2019); (*) (nr 0397/2019); Ioan Dănuț Voda (nr 0398/2019); Helena Gawron (nr 0399/2019); Mika Kallio (nr 0400/2019); (*) (nr 0401/2019); Guillaume Boraud (nr 0402/2019); Alban Asani (nr 0403/2019); (*) (nr 0404/2019); (*) (nr 0405/2019); (*) (nr 0406/2019); Christoph Klein (nr 0407/2019); Carlo Pollice (nr 0408/2019); (*) (nr 0409/2019); (*) (nr 0410/2019); Florian Herzberg (nr 0411/2019); Vicente Vargas (nr 0412/2019); Nial Pickering (nr 0413/2019); (*) (nr 0414/2019); Noël Lucia (nr 0415/2019); Mario Fuchs (nr 0416/2019); Michele Campanelli (nr 0417/2019); Charles Litster (nr 0418/2019); Carlos Carriço (nr 0419/2019); Juan Manuel Arnal Lizarraga (nr 0420/2019); (*) (nr 0421/2019); (*) (nr 0422/2019); (*) (nr 0423/2019); Maurizio Scazzeri (nr 0424/2019); (*) (nr 0425/2019); Sascha Simon (nr 0426/2019); Patricio Oschlies Serrano (nr 0427/2019); Giampiero Tola (nr 0428/2019); (*) (nr 0429/2019); Zoltán Erdős (nr 0430/2019); Jānis Kuzins (nr 0431/2019); Celine Li Voge (nr 0432/2019); Emanuela Agnese Basilicata (nr 0433/2019); Arianna Campagnuolo (nr 0434/2019); Arianna Campagnuolo (nr 0435/2019); Giovanni Bonvento (nr 0436/2019); Kristian Stoynov (nr 0437/2019); Mario Giancola (nr 0438/2019); Robert Finke (nr 0439/2019); Ahmad Aziz (nr 0440/2019); Diana Hidan (nr 0441/2019); (*) (nr 0442/2019); Lorenzo Stroppolo (nr 0443/2019); (*) (nr 0444/2019); (*) (nr 0445/2019); (*) (nr 0446/2019); (*) (nr 0447/2019); (*) (nr 0448/2019); (*) (nr 0449/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0450/2019); (*) (nr 0451/2019); (*) (nr 0452/2019); Carlos Carriço (nr 0453/2019); (*) (nr 0454/2019); (*) (nr 0455/2019); (*) (nr 0456/2019); (*) (nr 0457/2019); (*) (nr 0458/2019); (*) (nr 0459/2019); Fabio Cavallazzi (nr 0460/2019); (*) (nr 0461/2019); Guy Froment (nr 0462/2019); Kamil Aleksander Martinez Kazmierczuk (nr 0463/2019); José Augusto Dos Santos Silva (nr 0464/2019); (*) (nr 0465/2019); Elena Parente (nr 0466/2019); (*) (nr 0467/2019); Gabriela Ionescu (nr 0468/2019); Glauco Marras (nr 0469/2019); (*) (nr 0470/2019); Valentina Manfredini (nr 0471/2019); Elhar Muminovic (nr 0472/2019); Patrick Vanhoudt (nr 0473/2019); Vlad Dogaru (nr 0474/2019); José Manuel Santos Sánchez (nr 0475/2019); Holger Lüers (nr 0476/2019); Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (nr 0477/2019); (*) (nr 0478/2019); (*) (nr 0479/2019); Valentin Leupolt (nr 0480/2019); Georges Papageorgiou (nr 0481/2019); Davide Boni (nr 0482/2019); Victor Negrescu (nr 0483/2019); Martin Jürgens (nr 0484/2019); Paraskevas Louloudakis (nr 0485/2019); Lara Méndez (nr 0486/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0487/2019); Guido Schulz (nr 0488/2019); (*) (nr 0489/2019); Stefan Thien (nr 0490/2019); Xavi Galindo Ozuna (nr 0491/2019); (*) (nr 0492/2019); (*) (nr 0493/2019); Sándor Tóth (nr 0494/2019); Sándor Tóth (nr 0495/2019); Elhar Muminovic (nr 0496/2019); Sándor Tóth (nr 0497/2019); Sean Pearce (nr 0498/2019); (*) (nr 0499/2019); (*) (nr 0500/2019); Carmen Espósito (nr 0501/2019); (*) (nr 0502/2019); Olga Biskou (nr 0503/2019); Mieczysław Zych (nr 0504/2019); Philipp Schmagold (nr 0505/2019); Ton Vervloet (nr 0506/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0507/2019); (*) (nr 0508/2019); Bojan Barišič (nr 0509/2019); (*) (nr 0510/2019); (*) (nr 0511/2019); Bruno Piketty (nr 0512/2019); Paula Echenique (nr 0513/2019); (*) (nr 0514/2019); Víctor Manuel Soriano i Piqueras (nr 0515/2019); Naomi Willemsen (nr 0516/2019); (*) (nr 0517/2019); Polonia Castellanos (nr 0518/2019); Manuel Pardos Vicente (nr 0519/2019); María José Estopa Jiménez (nr 0520/2019); (*) (nr 0521/2019); (*) (nr 0522/2019); (*) (nr 0523/2019); Sándor Tóth (nr 0524/2019); (*) (nr 0525/2019); Jan-Erik Hansen (nr 0526/2019); (*) (nr 0527/2019); Marta Cànaves Oriol (nr 0528/2019); (*) (nr 0529/2019); (*) (nr 0530/2019); (*) (nr 0531/2019); (*) (nr 0532/2019); Elisa De Pirro (nr 0533/2019); Michael Watts (nr 0534/2019); Tito Rodrigues (nr 0535/2019); Franz Josef Glasl (nr 0536/2019); (*) (nr 0537/2019); Marios Achelleos (nr 0538/2019); Gabrielle Dieckmann (nr 0539/2019); Thomas Bublitz (nr 0540/2019); (*) (nr 0541/2019); (*) (nr 0542/2019); (*) (nr 0543/2019); (*) (nr 0544/2019); (*) (nr 0545/2019); Ton Vervloet (nr 0546/2019); Michael Hubmann (nr 0547/2019); Nicolas Laarman (nr 0548/2019); (*) (nr 0549/2019); (*) (nr 0550/2019); (*) (nr 0551/2019); (*) (nr 0552/2019); (*) (nr 0553/2019); Krzysztof Grabowski (nr 0554/2019); (*) (nr 0555/2019); (*) (nr 0556/2019); Dániel Farkas (nr 0557/2019); (*) (nr 0558/2019); (*) (nr 0559/2019); Timothée Galvaire (nr 0560/2019); (*) (nr 0561/2019); (*) (nr 0562/2019); (*) (nr 0563/2019); (*) (nr 0564/2019); (*) (nr 0565/2019); (*) (nr 0566/2019); Christoph Klein (nr 0567/2019); (*) (nr 0568/2019); (*) (nr 0569/2019); (*) (nr 0570/2019); (*) (nr 0571/2019); Per Thomas Nilsson (nr 0572/2019); (*) (nr 0573/2019); (*) (nr 0574/2019); Bernard Rosic (nr 0575/2019); Susanne Kumlin (nr 0576/2019); Ahmad Aziz (nr 0577/2019); Gredo Förster (nr 0578/2019); Mathias Weiß (nr 0579/2019); Jiří Ježek (nr 0580/2019); (*) (nr 0581/2019); (*) (nr 0582/2019); Alejandro Domínguez (nr 0583/2019); Remo Pulcini (nr 0584/2019); Jürgen Wippler (nr 0585/2019); Petcu-Nedelcu Steluța (nr 0586/2019); (*) (nr 0587/2019); (*) (nr 0588/2019); (*) (nr 0589/2019); (*) (nr 0590/2019); Guy Froment (nr 0591/2019).

Przewodniczący ogłosił, że zgodnie z przepisami art. 226 ust. 15 Regulaminu skierował dnia 16 lipca 2019 r. do właściwej komisji petycje otrzymane przez Parlament Europejski, które zostały złożone przez osoby fizyczne lub prawne niebędące obywatelami Unii Europejskiej oraz niezamieszkujące ani niemające siedziby statutowej w żadnym z państw członkowskich.

Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2019Informacja prawna