Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 18 юли 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Положението във Венесуела (внесени предложения за резолюция)
 3.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  3.1.Положението в Хонконг
  3.2.Положението по границата между САЩ и Мексико
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (продължeние на разискването)
  5.1.Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Време за гласуване
  7.1.Положението в Хонконг (гласуване)
  7.2.Положението по границата между САЩ и Мексико (гласуване)
  7.3.Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници (гласуване)
  7.4.Положението във Венесуела (гласуване)
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 10.Обяснения на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.График на следващите заседания
 13.Петиции
 14.Внесени документи
 15.Закриване на заседанието
 16.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (168 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (61 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (79 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (24 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (41 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (271 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (76 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (102 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (193 kb)
Последно осъвременяване: 10 септември 2019 г.Правна информация