Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 18 juli 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Situationen i Hong Kong
  3.2.Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko
 4.Välkomsthälsning
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (fortsättning på debatten)
  5.1.Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Omröstning
  7.1.Situationen i Hong Kong (omröstning)
  7.2.Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko (omröstning)
  7.3.Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar (omröstning)
  7.4.Situationen i Venezuela (omröstning)
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod
 13.Framställningar
 14.Inkomna dokument
 15.Avslutande av sammanträdet
 16.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (156 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (60 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (76 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (23 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (38 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (248 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (69 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (94 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (180 kb)
Senaste uppdatering: 10 september 2019Rättsligt meddelande