Index 
Proces-verbal
PDF 257kWORD 76k
Joi, 18 iulie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă
1.Deschiderea ședinței
 2.Situația din Venezuela (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  3.1.Situația din Hong Kong
  3.2.Situația de la granița SUA-Mexic
 4.Urări de bun venit
 5.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (continuarea dezbaterii)
  5.1.Rusia, în special situația activiștilor de mediu și a deținuților politici ucrainieni
 6.Componența comisiilor și delegațiilor
 7.Votare
  7.1.Situația din Hong Kong (vot)
  7.2.Situația de la granița SUA-Mexic (vot)
  7.3.Rusia, în special situația activiștilor de mediu și a deținuților politici ucrainieni (vot)
  7.4.Situația din Venezuela (vot)
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 9.Aprobarea procesului-verbal al actualei ședințe și transmiterea textelor adoptate
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Calendarul următoarelor ședințe
 13.Petiții
 14.Depunere de documente
 15.Ridicarea ședinței
 16.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Dita CHARANZOVÁ
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 10.03.


2. Situația din Venezuela (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Venezuela (2019/2730(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 16 iulie 2019 (punctul 14 al PV din 16.7.2019).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López Istúriz White, Nuno Melo, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani și Isabel Wiseler Lima, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Venezuela (2019/2730(RSP)) (B9-0006/2019);

—   Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Jutta Paulus, Hannah Neumann, Pierrette Herzberger Fofana și Viola Von Cramon Taubadel, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Venezuela (2019/2730(RSP)) (B9-0007/2019);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Carlo Fidanza, Alexandr Vondra și Charlie Weimers, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Venezuela (2019/2730(RSP)) (B9-0008/2019);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Javi López și Isabel Santos, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Venezuela (2019/2730(RSP)) (B9-0009/2019);

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans și Marie Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația din Venezuela (2019/2730(RSP)) (B9-0010/2019);

—   Manu Pineda Marín, Mick Wallace, Younous Omarjee, Clare Daly, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Sandra Pereira, Manon Aubry și Sira Rego, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Venezuela (2019/2730(RSP)) (B9-0011/2019).

Vot: punctul 7.4 al PV din 18.7.2019.


3. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 17.7.2019.)


3.1. Situația din Hong Kong

Propuneri de rezoluții B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 și B9-0023/2019 (2019/2732(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Tonino Picula, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman și Antony Hook au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, și Jordan Bardella, în numele Grupului ID.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Maria Grapini și Phil Bennion.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei, în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 18.7.2019.


3.2. Situația de la granița SUA-Mexic

Propuneri de rezoluții B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 și B9-0030/2019 (2019/2733(RSP))

Tineke Strik, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima și Sheila Ritchie au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Karen Melchior, în numele Grupului Renew, Susanna Ceccardi, în numele Grupului ID, Derk Jan Eppink, în numele Grupului ECR, Manu Pineda, în numele Grupului GUE/NGL, Ioannis Lagos, neafiliat, și Maria Arena.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Jackie Jones și Irina Von Wiese.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei, în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 18.7.2019.

(Urmarea dezbaterii: a se vedea punctul 5 al PV din 18.7.2019)


4. Urări de bun venit

Președinta, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegației ukrainienne, conduse de Petro Porochenko, care a luat loc în tribuna oficială.


5. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (continuarea dezbaterii)

(Începerea dezbaterii: a se vedea punctul 3 al PV din 18.7.2019)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 17.7.2019.)


5.1. Rusia, în special situația activiștilor de mediu și a deținuților politici ucrainieni

Propuneri de rezoluții B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 și B9-0022/2019 (2019/2734(RSP))

Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler și Ramona Strugariu au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Andrius Kubilius, în numele Grupului PPE, Sergey Lagodinsky, în numele Grupului Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Sandra Pereira, în numele Grupului GUE/NGL, și Bronis Ropė.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei, în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 18.7.2019.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Sophia in 't Veld, Claire Fox (Președinta a făcut câteva precizări), Romeo Franz și Marco Zanni.


6. Componența comisiilor și delegațiilor

La cererea Grupului S&D, Parlamentul a ratificat decizia de modificare și numirile următoare:

Delegația pentru relațiile cu Afganistan: Biljana Borzan nu mai este membru

Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest: Maria Grapini și Cristian Terheş.


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


7.1. Situația din Hong Kong (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 și B9-0023/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0013/2019

(care înlocuiește B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0021/2019 și B9-0023/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri și Tonino Picula, în numele Grupului S&D;

—   Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe;

—   Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon-Taubadel, Monika Vana, Hannah Neumann și Gina Dowding, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Assita Kanko și Charlie Weimers, în numele Grupului ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P9_TA(2019)0004)

(Propunerea de rezoluție B9-0019/2019 a devenit caducă.)


7.2. Situația de la granița SUA-Mexic (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 și B9-0030/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0014/2019

(care înlocuiește B9-0014/2019, B9-0027/2019 și B9-0030/2019):

depusă de următorii deputați:

—    Kati Piri și Nacho Sánchez Amor, în numele Grupului S&D;

—    Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe;

—    Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun și Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P9_TA(2019)0005)

(Propunerile de rezoluții B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0028/2019 și B9-0029/2019 au devenit caduce.)

Intervenții

Martin Horwood, referitor la desfășurarea votării (Președinta a făcut precizări).


7.3. Rusia, în special situația activiștilor de mediu și a deținuților politici ucrainieni (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019 și B9-0025/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0012/2019

(care înlocuiește B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0022/2019 și B9-0025/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Róża Thun und Hohenstein, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri și Isabel Santos, în numele Grupului S&D;

—   Ramona Strugariu, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe;

—   Catherine Rowett, Sergey Lagodinsky, Alyn Smith, Markéta Gregorová, Reinhard Bütikofer, Gina Dowding, Hannah Neumann, Petra De Sutter și Viola Von Cramon-Taubadel, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jan Zahradil și Alexandr Vondra, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P9_TA(2019)0006)

(Propunerea de rezoluție B9-0020/2019 a devenit caducă.)

Intervenții

Petras Auštrevičius, înaintea votării.


7.4. Situația din Venezuela (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019 și B9-0011/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0006/2019

(care înlocuiește B9-0006/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019 și B9-0010/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani, Isabel Wiseler-Lima, Daniel Caspary și Nuno Melo, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri, Javi López, Tonino Picula și Isabel Santos, în numele Grupului S&D;

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Charlie Weimers, Raffaele Stancanelli, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Assita Kanko și Beata Kempa, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P9_TA(2019)0007)

(Propunerile de rezoluții B9-0007/2019 și B9-0011/2019 au devenit caduce.)


8. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Președinta a propus Parlamentului să deroge de la articolul 202 alineatul (3) din Regulamentul de procedură și să aprobe de pe acum procesul-verbal al ședinței precedente.

Parlamentul și-a exprimat acordul pentru această procedură și a aprobat procesul-verbal.


9. Aprobarea procesului-verbal al actualei ședințe și transmiterea textelor adoptate

În conformitate cu articolul 202, alineatul 3 din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al actualei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul actualei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.


10. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul web al Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Situația din Venezuela - RC-B9-0006/2019
Angel Dzhambazki


11. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


12. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 16 septembrie 2019 și 19 septembrie 2019.


13. Petiții

Următoarele petiții au fost înscrise în registrul general la datele indicate mai jos și au fost trimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 226 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.

16 iulie 2019

(*) Nume confidențial

Kevin Schmid (nr. 0297/2019); (*) (nr. 0298/2019); (*) (nr. 0299/2019); (*) (nr. 0300/2019); (*) (nr. 0301/2019); (*) (nr. 0302/2019); Bert Vanhelmont (nr. 0303/2019); Salvatore Abalsamo (nr. 0304/2019); (*) (nr. 0305/2019); (*) (nr. 0306/2019); Rauta Dănuț Cătălin (nr. 0307/2019); (*) (nr. 0308/2019); (*) (nr. 0309/2019); Belén Moreno Solano (nr. 0310/2019); Aakash Basu (nr. 0311/2019); (*) (nr. 0312/2019); Raina Mihailova (nr. 0313/2019); Ian Miles (nr. 0314/2019); (*) (nr. 0315/2019); Diyan Yanchev (nr. 0316/2019); (*) (nr. 0317/2019); Jānis Kuzins (nr. 0318/2019); (*) (nr. 0319/2019); Johann Dooh (nr. 0320/2019); (*) (nr. 0321/2019); (*) (nr. 0322/2019); Hermann Winkler (Quizomat s.r.o.) (nr. 0323/2019); (*) (nr. 0324/2019); Richard Hajek (nr. 0325/2019); Vincenzo Rizzo (nr. 0326/2019); Steve Mason (nr. 0327/2019); Esther Lorente (nr. 0328/2019); Nuno Veríssimo Pereira (nr. 0329/2019); Marios Achelleos (nr. 0330/2019); Elena Blanco Fuente (nr. 0331/2019); (*) (nr. 0332/2019); Roberto Valentini (nr. 0333/2019); (*) (nr. 0334/2019); Eduardo Velázquez (nr. 0335/2019); (*) (nr. 0336/2019); (*) (nr. 0337/2019); Steffen Müer (nr. 0338/2019); Josef Kamhuber (nr. 0339/2019); Antonia de los Ángeles Agular López (nr. 0340/2019); (*) (nr. 0341/2019); (*) (nr. 0342/2019); Jorge Monteiro (nr. 0343/2019); (*) (nr. 0344/2019); (*) (nr. 0345/2019); Mekhmed Dermendzhi (nr. 0346/2019); Bert Vanhelmont (nr. 0347/2019); Renato Lelli (nr. 0348/2019); Enrico Semeraro (nr. 0349/2019); (*) (nr. 0350/2019); (*) (nr. 0351/2019); (*) (nr. 0352/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0353/2019); Joan Simonet Pons (nr. 0354/2019); Eleni Portaliou (nr. 0355/2019); (*) (nr. 0356/2019); Roman Mazur (nr. 0357/2019); Aĭfer Mekhmed (nr. 0358/2019); Bernard Gallay (nr. 0359/2019); Miguelina Sandoval Aquino (nr. 0360/2019); Miquel Peralta Pujol (nr. 0361/2019); (*) (nr. 0362/2019); Giovanni Bonvento (nr. 0363/2019); (*) (nr. 0364/2019); Wigcher Geert Spanninga (nr. 0365/2019); Martin Jürgens (nr. 0366/2019); (*) (nr. 0367/2019); (*) (nr. 0368/2019); Thomas Pfister (nr. 0369/2019); Lucas Estagnasié (nr. 0370/2019); Stephan Szalay (nr. 0371/2019); Allan Jørgensen (nr. 0372/2019); (*) (nr. 0373/2019); György Palla (nr. 0374/2019); (*) (nr. 0375/2019); Ahmad Aziz (nr. 0376/2019); José Antonio Maciá Gómez (nr. 0377/2019); (*) (nr. 0378/2019); Zhivko Avdziev (nr. 0379/2019); Andrew Mccormick (nr. 0380/2019); (*) (nr. 0381/2019); Bert Van Nispen (nr. 0382/2019); (*) (nr. 0383/2019); (*) (nr. 0384/2019); Ahmad Aziz (nr. 0385/2019); (*) (nr. 0386/2019); Cristian Secară (nr. 0387/2019); Păun Dan Alexandru (nr. 0388/2019); (*) (nr. 0389/2019); (*) (nr. 0390/2019); (*) (nr. 0391/2019); (*) (nr. 0392/2019); Venancio Prieto Acosta (nr. 0393/2019); Sándor Bobály (nr. 0394/2019); (*) (nr. 0395/2019); (*) (nr. 0396/2019); (*) (nr. 0397/2019); Ioan Dănuț Voda (nr. 0398/2019); Helena Gawron (nr. 0399/2019); Mika Kallio (nr. 0400/2019); (*) (nr. 0401/2019); Guillaume Boraud (nr. 0402/2019); Alban Asani (nr. 0403/2019); (*) (nr. 0404/2019); (*) (nr. 0405/2019); (*) (nr. 0406/2019); Christoph Klein (nr. 0407/2019); Carlo Pollice (nr. 0408/2019); (*) (nr. 0409/2019); (*) (nr. 0410/2019); Florian Herzberg (nr. 0411/2019); Vicente Vargas (nr. 0412/2019); Nial Pickering (nr. 0413/2019); (*) (nr. 0414/2019); Noël Lucia (nr. 0415/2019); Mario Fuchs (nr. 0416/2019); Michele Campanelli (nr. 0417/2019); Charles Litster (nr. 0418/2019); Carlos Carriço (nr. 0419/2019); Juan Manuel Arnal Lizarraga (nr. 0420/2019); (*) (nr. 0421/2019); (*) (nr. 0422/2019); (*) (nr. 0423/2019); Maurizio Scazzeri (nr. 0424/2019); (*) (nr. 0425/2019); Sascha Simon (nr. 0426/2019); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0427/2019); Giampiero Tola (nr. 0428/2019); (*) (nr. 0429/2019); Zoltán Erdős (nr. 0430/2019); Jānis Kuzins (nr. 0431/2019); Celine Li Voge (nr. 0432/2019); Emanuela Agnese Basilicata (nr. 0433/2019); Arianna Campagnuolo (nr. 0434/2019); Arianna Campagnuolo (nr. 0435/2019); Giovanni Bonvento (nr. 0436/2019); Kristian Stoynov (nr. 0437/2019); Mario Giancola (nr. 0438/2019); Robert Finke (nr. 0439/2019); Ahmad Aziz (nr. 0440/2019); Diana Hidan (nr. 0441/2019); (*) (nr. 0442/2019); Lorenzo Stroppolo (nr. 0443/2019); (*) (nr. 0444/2019); (*) (nr. 0445/2019); (*) (nr. 0446/2019); (*) (nr. 0447/2019); (*) (nr. 0448/2019); (*) (nr. 0449/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0450/2019); (*) (nr. 0451/2019); (*) (nr. 0452/2019); Carlos Carriço (nr. 0453/2019); (*) (nr. 0454/2019); (*) (nr. 0455/2019); (*) (nr. 0456/2019); (*) (nr. 0457/2019); (*) (nr. 0458/2019); (*) (nr. 0459/2019); Fabio Cavallazzi (nr. 0460/2019); (*) (nr. 0461/2019); Guy Froment (nr. 0462/2019); Kamil Aleksander Martinez Kazmierczuk (nr. 0463/2019); José Augusto Dos Santos Silva (nr. 0464/2019); (*) (nr. 0465/2019); Elena Parente (nr. 0466/2019); (*) (nr. 0467/2019); Gabriela Ionescu (nr. 0468/2019); Glauco Marras (nr. 0469/2019); (*) (nr. 0470/2019); Valentina Manfredini (nr. 0471/2019); Elhar Muminovic (nr. 0472/2019); Patrick Vanhoudt (nr. 0473/2019); Vlad Dogaru (nr. 0474/2019); José Manuel Santos Sánchez (nr. 0475/2019); Holger Lüers (nr. 0476/2019); Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (nr. 0477/2019); (*) (nr. 0478/2019); (*) (nr. 0479/2019); Valentin Leupolt (nr. 0480/2019); Georges Papageorgiou (nr. 0481/2019); Davide Boni (nr. 0482/2019); Victor Negrescu (nr. 0483/2019); Martin Jürgens (nr. 0484/2019); Paraskevas Louloudakis (nr. 0485/2019); Lara Méndez (nr. 0486/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0487/2019); Guido Schulz (nr. 0488/2019); (*) (nr. 0489/2019); Stefan Thien (nr. 0490/2019); Xavi Galindo Ozuna (nr. 0491/2019); (*) (nr. 0492/2019); (*) (nr. 0493/2019); Sándor Tóth (nr. 0494/2019); Sándor Tóth (nr. 0495/2019); Elhar Muminovic (nr. 0496/2019); Sándor Tóth (nr. 0497/2019); Sean Pearce (nr. 0498/2019); (*) (nr. 0499/2019); (*) (nr. 0500/2019); Carmen Espósito (nr. 0501/2019); (*) (nr. 0502/2019); Olga Biskou (nr. 0503/2019); Mieczysław Zych (nr. 0504/2019); Philipp Schmagold (nr. 0505/2019); Ton Vervloet (nr. 0506/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0507/2019); (*) (nr. 0508/2019); Bojan Barišič (nr. 0509/2019); (*) (nr. 0510/2019); (*) (nr. 0511/2019); Bruno Piketty (nr. 0512/2019); Paula Echenique (nr. 0513/2019); (*) (nr. 0514/2019); Víctor Manuel Soriano i Piqueras (nr. 0515/2019); Naomi Willemsen (nr. 0516/2019); (*) (nr. 0517/2019); Polonia Castellanos (nr. 0518/2019); Manuel Pardos Vicente (nr. 0519/2019); María José Estopa Jiménez (nr. 0520/2019); (*) (nr. 0521/2019); (*) (nr. 0522/2019); (*) (nr. 0523/2019); Sándor Tóth (nr. 0524/2019); (*) (nr. 0525/2019); Jan-Erik Hansen (nr. 0526/2019); (*) (nr. 0527/2019); Marta Cànaves Oriol (nr. 0528/2019); (*) (nr. 0529/2019); (*) (nr. 0530/2019); (*) (nr. 0531/2019); (*) (nr. 0532/2019); Elisa De Pirro (nr. 0533/2019); Michael Watts (nr. 0534/2019); Tito Rodrigues (nr. 0535/2019); Franz Josef Glasl (nr. 0536/2019); (*) (nr. 0537/2019); Marios Achelleos (nr. 0538/2019); Gabrielle Dieckmann (nr. 0539/2019); Thomas Bublitz (nr. 0540/2019); (*) (nr. 0541/2019); (*) (nr. 0542/2019); (*) (nr. 0543/2019); (*) (nr. 0544/2019); (*) (nr. 0545/2019); Ton Vervloet (nr. 0546/2019); Michael Hubmann (nr. 0547/2019); Nicolas Laarman (nr. 0548/2019); (*) (nr. 0549/2019); (*) (nr. 0550/2019); (*) (nr. 0551/2019); (*) (nr. 0552/2019); (*) (nr. 0553/2019); Krzysztof Grabowski (nr. 0554/2019); (*) (nr. 0555/2019); (*) (nr. 0556/2019); Dániel Farkas (nr. 0557/2019); (*) (nr. 0558/2019); (*) (nr. 0559/2019); Timothée Galvaire (nr. 0560/2019); (*) (nr. 0561/2019); (*) (nr. 0562/2019); (*) (nr. 0563/2019); (*) (nr. 0564/2019); (*) (nr. 0565/2019); (*) (nr. 0566/2019); Christoph Klein (nr. 0567/2019); (*) (nr. 0568/2019); (*) (nr. 0569/2019); (*) (nr. 0570/2019); (*) (nr. 0571/2019); Per Thomas Nilsson (nr. 0572/2019); (*) (nr. 0573/2019); (*) (nr. 0574/2019); Bernard Rosic (nr. 0575/2019); Susanne Kumlin (nr. 0576/2019); Ahmad Aziz (nr. 0577/2019); Gredo Förster (nr. 0578/2019); Mathias Weiß (nr. 0579/2019); Jiří Ježek (nr. 0580/2019); (*) (nr. 0581/2019); (*) (nr. 0582/2019); Alejandro Domínguez (nr. 0583/2019); Remo Pulcini (nr. 0584/2019); Jürgen Wippler (nr. 0585/2019); Petcu-Nedelcu Steluța (nr. 0586/2019); (*) (nr. 0587/2019); (*) (nr. 0588/2019); (*) (nr. 0589/2019); (*) (nr. 0590/2019); Guy Froment (nr. 0591/2019).

Președintele, în conformitate cu dispozițiile articolului 226 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, a trimis la 16 iulie 2019 comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.


14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții:

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2019/276 în ceea ce privește ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2019 în vederea utilizării pentru migrație, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Serbia (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

BUDG, CULT, JURI

- Numirea unui membru al Comisiei Europene - Ioan Mircea PAȘCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

retrimis

comisiei competente :

REGI

- Numirea unui membru al Comisiei Europene - Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

IMCO

- Recomandarea Consiliului privind numirea preşedintelui Băncii Centrale Europene (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ECON

2) de către deputați

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea unui control îmbunătățit al navelor care transportă mărfuri periculoase (B8-0237/2019)

retrimis

comisiei competente :

TRAN

aviz :

ENVI

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la taxa de solidaritate și afacerile sociale (B8-0261/2019)

retrimis

comisiei competente :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea sectorului italian și european al fructelor și legumelor (B8-0262/2019)

retrimis

comisiei competente :

AGRI

aviz :

INTA

- Mario Borghezio Oscar Lancini. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea piețelor de antichități (B8-0263/2019)

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

CULT

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la conservarea patrimoniului religios european (B8-0264/2019)

retrimis

comisiei competente :

CULT

- Stefano Maullu. Propunere de rezoluție referitoare la introducerea jocului de dame în programa școlară (B8-0265/2019)

retrimis

comisiei competente :

CULT

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la includerea meșteșugului atelierelor de catedrale în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO (B8-0266/2019)

retrimis

comisiei competente :

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc Adina-Ioana Vălean. Propunere de rezoluție referitoare la înființarea unei Zile europene a aderenței la tratament (B9-0002/2019)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la fistulizarea vacilor pentru cercetări științifice (B9-0004/2019)

retrimis

comisiei competente :

AGRI


15. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 11.36.


16. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Long, Longworth, López, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula, Pieper, Pignedoli, Pineda, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weber, Weimers, Weiss, Wells, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Absenți motivat

Dionísio Bradford, Grant, McAllister, Ochojska, Zambelli

Ultima actualizare: 28 noiembrie 2019Notă juridică