Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 16 septembrie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

16. Situația pădurilor din UE (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Situația pădurilor din UE (2019/2807(RSP))

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Peter Liese, în numele Grupului PPE, Eric Andrieu, în numele Grupului S&D, Nils Torvalds, în numele Grupului Renew, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Teuvo Hakkarainen, în numele Grupului ID, care a refuzat să răspundă la întrebarea adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Robert Rowland, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Kostas Papadakis, neafiliat, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Nicolae Ştefănuță, Anna Deparnay-Grunenberg, Sylvia Limmer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Matt Carthy, Jessica Polfjärd, Sylwia Spurek, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Hynek Blaško, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Alexis Georgoulis și Juan Ignacio Zoido Álvarez.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

Au intervenit Nicolás González Casares, Martin Hojsík, Saskia Bricmont, Zbigniew Kuźmiuk, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Karen Melchior, Anne Sander, Maria Arena, Norbert Lins, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ulrike Müller, Eero Heinäluoma, Simone Schmiedtbauer, Adam Jarubas, Álvaro Amaro și Henna Virkkunen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Balázs Hidvéghi, Clotilde Armand, Franc Bogovič, Mauri Pekkarinen, Mick Wallace, Marlene Mortler, Stanislav Polčák și Valter Flego.

A intervenit Miguel Arias Cañete.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 22 noiembrie 2019Notă juridică