Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 16 септември 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.In memoriam
 4.Изявление на председателството
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.Състав на Парламента
 7.Проверка на пълномощията
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Поправки (член 241 от Правилника за дейността)
 10.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)
 11.Съобщение на председателството – Избор на Европейски омбудсман
 12.Внесени документи
 13.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 14.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 15.Ред на работа
 16.Положението, свързано с горите в ЕС (разискване)
 17.Патентоспособност на растенията и биологичните по своята същност процеси (разискване)
 18.Положението в Хонконг (разискване)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (169 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (58 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (79 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (31 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (268 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (77 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (118 kb)
Последно осъвременяване: 22 ноември 2019 г.Правна информация