Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 17 september 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förberedande av New York-toppmötena om klimatåtgärder och målen för en hållbar utveckling (debatt)
 3.Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbanken – kandidat: Christine Lagarde (debatt)
 4.Ändring av föredragningslistan
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Omröstning
  6.1.Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbanken – kandidat: Christine Lagarde (omröstning)
  6.2.Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (omröstning)
  6.3.Inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland * (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Utländsk inblandning i val och spridande av falsk information i nationella och europeiska demokratiska processer (debatt)
 12.Skogsbränderna i Amazonas (debatt)
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen) (uppföljning)
 15.Säkerhetsläget i Burkina Faso (debatt)
 16.Den senaste utvecklingen i den politiska situationen och genomförandet av fredsprocessen i Colombia (debatt)
 17.Återupptagande av sammanträdet
 18.Situationen i Kashmir (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbanken – kandidat: Christine Lagarde
 Bilaga 2 - Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd
Protokoll (141 kb)
22/11/2019 11:16
  Närvarolista (64 kb)
18/10/2019 23:10
  Bilaga 1 (7 kb)
22/11/2019 11:16
  Bilaga 2 (7 kb)
22/11/2019 11:16
 
Protokoll (75 kb)
22/11/2019 11:16
  Närvarolista (11 kb)
18/10/2019 23:10
  Omröstningsresultat (17 kb)
21/11/2019 14:12
  Omröstningar med namnupprop (28 kb)
21/11/2019 14:11
 
Protokoll (262 kb)
22/11/2019 11:16
  Närvarolista (71 kb)
18/10/2019 23:10
  Omröstningsresultat (78 kb)
21/11/2019 14:12
  Omröstningar med namnupprop (96 kb)
21/11/2019 14:11
Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande