Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2817(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B9-0038/2019

Debatter :

PV 18/09/2019 - 7
CRE 18/09/2019 - 7

Omröstningar :

PV 18/09/2019 - 9.6
CRE 18/09/2019 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0016

Protokoll
Onsdagen den 18 september 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

7. Förenade kungarikets utträde ur EU (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förenade kungarikets utträde ur EU (2019/2817(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande), Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande), och Michel Barnier (huvudförhandlare) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för Renew-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för ID-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, och Ivan Vilibor Sinčić, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Barbara Ann Gibson, Alyn Smith, Gunnar Beck, Peter Lundgren, Martina Anderson, Nigel Farage, Esteban González Pons, Richard Corbett, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Jan Zahradil, Luke Ming Flanagan, Diane Dodds, Antonio Tajani, Brando Benifei, Billy Kelleher, Jill Evans, Harald Vilimsky, Geert Bourgeois, Clare Daly, Martin Edward Daubney, Seán Kelly, Katarina Barley, Nathalie Loiseau, Ciarán Cuffe, Antonio Maria Rinaldi, Angel Dzhambazki, Eugenia Rodríguez Palop, Lance Forman, François-Xavier Bellamy, Sylvie Guillaume, Luis Garicano, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Ben Habib, ställde en fråga ("blått kort") till Paulo Rangel (talmannen återgav ordet till talaren eftersom inlägget inte utgjorde en blåkortsfråga), Javier Moreno Sánchez, Nicola Beer, Benoît Biteau, Veronika Vrecionová, Esther de Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Dita Charanzová, Zbigniew Kuźmiuk, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Ilhan Kyuchyuk, Kris Peeters, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Evelyn Regner, Georgios Kyrtsos, Christel Schaldemose, Jörgen Warborn, Heléne Fritzon, David McAllister, Seb Dance, Radosław Sikorski, Domènec Ruiz Devesa och Frances Fitzgerald.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Bill Newton Dunn, Ellie Chowns, Hermann Tertsch, José Gusmão, Francisco José Millán Mon, James Wells och Jude Kirton-Darling.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

Talare: Michel Barnier och Tytti Tuppurainen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Guy Verhofstadt, parlamentets samordnare för brexit, Manfred Weber, PPE-gruppens ordförande, Iratxe García Pérez, S&D-gruppens ordförande, Dacian Cioloş, Renew Europe-gruppens ordförande, Philippe Lamberts och Ska Keller, Verts/ALE-gruppens ordförande, Martin Schirdewan och Manon Aubry, GUE/NGL-gruppens medordförande och Antonio Tajani, ordförande för utskottet för konstitutionella frågor, om läget i fråga om Förenade kungarikets utträde ur EU (2019/2817(RSP)) (B9-0038/2019);

—   Gunnar Beck för ID-gruppen, om Förenade kungarikets utträde ur EU (2019/2817(RSP)) (B9-0039/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.6 i protokollet av den 18.9.2019.

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande