Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2024(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0006/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0006/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2019 - 9.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0014

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.4. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2019: πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Αυστρία, την Ιταλία και τη Ρουμανία [11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: John Howarth (A9-0006/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2019)0014)

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου