Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2036(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0001/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0001/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2019 - 9.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0015

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

9.5. Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - EGF/2019/000 TA 2019 - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2019/000 TA 2019 - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) [COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2019)0015)

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου