Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2819(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0097/2019

Rozpravy :

PV 18/09/2019 - 17
CRE 18/09/2019 - 17

Hlasovanie :

PV 19/09/2019 - 7.5
CRE 19/09/2019 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0021

Zápisnica
Streda, 18. septembra 2019 - Štrasburg

17. Dôležitosť európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Dôležitosť európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy (2019/2819(RSP))

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Rasa Juknevičienė v mene skupiny PPE, Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, Michal Šimečka v mene skupiny Renew, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Gilles Lebreton v mene skupiny ID, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Giorgos Georgiou v mene skupiny GUE/NGL, Miroslav Radačovský – nezaradený poslanec, Michael Gahler, Sven Mikser, Charles Goerens, Sergey Lagodinsky, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Sira Rego, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Radosław Sikorski, Petra Kammerevert, Romeo Franz, Danilo Oscar Lancini, Kosma Złotowski, Alexis Georgoulis, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler, Nicolaus Fest, Zdzisław Krasnodębski, Claire Fox, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Kinga Gál, Laurence Farreng, Beata Kempa, Sandra Kalniete, Željana Zovko, Michaela Šojdrová a Isabel Wiseler-Lima.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Andrzej Halicki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Joachim Stanisław Brudziński, Sandra Pereira a Kostas Papadakis.

Vystúpili títo poslanci: Dimitris Avramopoulos a Tytti Tuppurainen.

Návrhy uznesení na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Kinga Gál, Vangelis Meimarakis, Lukas Mandl, György Hölvényi, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík a Ivan Štefanec, v mene skupiny PPE, o 80. výročí začatia druhej svetovej vojny a dôležitosti európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy (2019/2819(RSP)) (B9-0097/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa a Patryk Jaki, v mene skupiny ECR, o 80. výročí začatia druhej svetovej vojny a dôležitosti európskeho povedomia pre budúcnosť Európy (2019/2819(RSP)) (B9-0098/2019);

—   Kati Piri a Isabel Santos, v mene skupiny S&D, o dôležitosti európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy (2019/2819(RSP)) (B9-0099/2019);

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Christoph Oetjen a Christophe Grudler, v mene skupiny Renew, o dôležitosti európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy (2019/2819(RSP)) (B9-0100/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 19.9.2019.

Posledná úprava: 22. novembra 2019Právne oznámenie