Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 18. septembra 2019 - Štrasburg

18. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín S&D a ID tieto rozhodnutia o zmenách vo vymenovaniach do výborov a delegácií::

Výbor INTAod: Nicola Danti namiesto Irene Tinagliovej

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Kazachstan, EÚ-Kirgizstan a EÚ-Uzbekistan a delegácia pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom: Roman Haider namiesto Joachima Kuhsa

Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou: Nicola Danti

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru: Nicola Danti namiesto Paola De Castra

Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom: Simona Bonafè

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko: Kathleen Van Brempt namiesto Dana Nicu

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ - Čierna Hora: Kostas Papadakis namiesto Evelyn Regnerovej

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Dan Nica namiesto Kathleen Van Bremptovej

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Rosanna Conte namiesto Simona Baldassarre, Paolo De Castro

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST: Simona Baldassarre namiesto Rosanny Conteovej

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.

Posledná úprava: 22. novembra 2019Právne oznámenie