Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2820(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B9-0045/2019

Debatten :

PV 18/09/2019 - 19
CRE 18/09/2019 - 19

Stemmingen :

PV 19/09/2019 - 7.6
CRE 19/09/2019 - 7.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0022

Notulen
Woensdag 18 september 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

19. Stand van zaken bij de uitvoering van antiwitwaswetgeving (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Stand van zaken bij de uitvoering van antiwitwaswetgeving (2019/2820(RSP))

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Luis Garicano, namens de Renew-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Gunnar Beck, namens de ID-Fractie, Emmanuel Maurel, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, niet-fractiegebonden lid, David Casa, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Mislav Kolakušić, Othmar Karas, Neena Gill, Antony Hook, Mikuláš Peksa, Emil Radev, Niels Fuglsang, Ondřej Kovařík en Romana Tomc.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Juan Fernando López Aguilar en Marek Belka.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Tytti Tuppurainen.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Markus Ferber, Roberta Metsola en Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Jonás Fernández en Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Luis Garicano en Sophia in ’t Veld, namens de Renew-Fractie, Sven Giegold, Terry Reintke, Tineke Strik, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Viola Von Cramon Taubadel, Gwendoline Delbos Corfield, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Kira Marie Peter Hansen, Damien Carême, Salima Yenbou en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Martin Schirdewan, Manon Aubry, Matt Carthy, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo en Stelios Kouloglou, over de stand van zaken ten aanzien van de tenuitvoerlegging van de antiwitwaswetgeving van de Unie (2019/2820(RSP)) (B9-0045/2019);

—   Gunnar Beck, namens de ID-Fractie, over de stand van de tenuitvoerlegging van de antiwitwaswetgeving (2019/2820(RSP)) (B9-0046/2019).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 19.9.2019.

Laatst bijgewerkt op: 22 november 2019Juridische mededeling