Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 7.Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019: πλεόνασμα από το 2018 (ψηφοφορία)
  9.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019: ενίσχυση βασικών προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: «Ορίζων 2020» και «Erasmus+» (ψηφοφορία)
  9.3.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία (ψηφοφορία)
  9.4.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2019: πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία (ψηφοφορία)
  9.5.Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - EGF/2019/000 TA 2019 - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής (ψηφοφορία)
  9.6.Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 15.Μάχη κατά του καρκίνου (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 16.Παρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2020 (συζήτηση)
 17.Η σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 19.Κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (337 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (66 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (97 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (12 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (22 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (40 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (353 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (79 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (111 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (181 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου