Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 18. september 2019 - StrasbourgKončna izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)
 5.Predložitev dokumentov
 6.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 7.Izstop Združenega kraljestva iz EU (razprava)
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Čas glasovanja
  9.1.Predlog spremembe proračuna št. 1/2019: presežek iz proračunskega leta 2018 (glasovanje)
  9.2.Predlog spremembe proračuna št. 2/2019: okrepitev ključnih programov za konkurenčnost EU: Obzorje 2020 in Erasmus+ (glasovanje)
  9.3.Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji (glasovanje)
  9.4.Predlog spremembe proračuna št. 3/2019: predlog o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji (glasovanje)
  9.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2019/000 TA 2019 – tehnična pomoč na pobudo Komisije (glasovanje)
  9.6.Izstop Združenega kraljestva iz EU (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Nadaljevanje seje
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Sestava odborov in delegacij
 15.Boj proti raku (tematska razprava)
 16.Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto 2020 (razprava)
 17.Pomen evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope (razprava)
 18.Sestava odborov in delegacij
 19.Stanje glede izvajanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik
Končna izdaja (288 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (65 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (88 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (11 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (21 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (37 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (319 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (71 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (98 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (170 kb)
Zadnja posodobitev: 22. november 2019Pravno obvestilo