Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2821(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0049/2019

Συζήτηση :

PV 19/09/2019 - 4.1
CRE 19/09/2019 - 4.1

Ψηφοφορία :

PV 19/09/2019 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0017

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

4.1. Η κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως η απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 και B9-0088/2019 (2019/2821(RSP))

Οι Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel και Michaela Šojdrová παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Λευτέρης Χριστοφόρου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Alice Kuhnke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bernhard Zimniok, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nikolaj Villumsen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Annunziata Mary Rees-Mogg, μη εγγεγραμμένη, Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Oscar Lancini, Γιώργος Γεωργίου, Ιωάννης Λαγός, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Λουκάς Φούλας, Κώστας Μαυρίδης, Philippe Olivier, Δημήτρης Παπαδάκης, Pierfrancesco Majorino και Angel Dzhambazki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Julie Ward και Manu Pineda.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.9.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου