Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2821(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0049/2019

Debatter :

PV 19/09/2019 - 4.1
CRE 19/09/2019 - 4.1

Omröstningar :

PV 19/09/2019 - 7.1

Antagna texter :

P9_TA(2019)0017

Protokoll
Torsdagen den 19 september 2019 - Strasbourg

4.1. Situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare
CRE

Resolutionsförslag B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 och B9-0088/2019 (2019/2821(RSP))

Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel och Michaela Šojdrová redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Lefteris Christoforou för PPE-gruppen, Isabel Santos för S&D-gruppen, Ramona Strugariu för Renew-gruppen, Alice Kuhnke för Verts/ALE-gruppen, Bernhard Zimniok för ID-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Nikolaj Villumsen för GUE/NGL-gruppen, Annunziata Mary Rees-Mogg, grupplös, Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Danilo Oscar Lancini, Giorgos Georgiou, Ioannis Lagos, Manolis Kefalogiannis, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Philippe Olivier, Demetris Papadakis, Pierfrancesco Majorino och Angel Dzhambazki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Julie Ward och Manu Pineda.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 19.9.2019.

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande