Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 19. září 2019 - Štrasburk

4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 18.9.2019.)


4.1. Situace v Turecku, zejména zbavení zvolených starostů funkcí

Návrhy usnesení B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 a B9-0088/2019 (2019/2821(RSP))

Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel a Michaela Šojdrová uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Lefteris Christoforou za skupinu PPE, Isabel Santos za skupinu S&D, Ramona Strugariu za skupinu Renew, Alice Kuhnke za skupinu Verts/ALE, Bernhard Zimniok za skupinu ID, Jan Zahradil za skupinu ECR, Nikolaj Villumsen za skupinu GUE/NGL, Annunziata Mary Rees-Mogg – nezařazená poslankyně, Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Danilo Oscar Lancini, Giorgos Georgiou, Ioannis Lagos, Manolis Kefalogiannis, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Philippe Olivier, Demetris Papadakis, Pierfrancesco Majorino a Angel Dzhambazki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Julie Ward a Manu Pineda.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 19.9.2019.


4.2. Myanmar, zejména situace Rohingyů

Návrhy usnesení B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 a B9-0092/2019 (2019/2822(RSP))

Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala, Neena Gill, Urmas Paet, Marisa Matias a Tomáš Zdechovský uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: David Lega za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Phil Bennion za skupinu Renew, Nosheena Mobarik za skupinu ECR, Julie Ward a Adam Bielan.

PŘEDSEDNICTVÍ: Marcel KOLAJA
místopředseda

Vystoupila Caterina Chinnici.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman a Stanislav Polčák.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 19.9.2019.


4.3. Írán, zejména situace obránců práv žen a uvězněných státních příslušníků EU s dvojím občanstvím

Návrhy usnesení B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 a B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko a Cornelia Ernst uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Radosław Sikorski za skupinu PPE, Tonino Picula za skupinu S&D, Luisa Porritt za skupinu Renew, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Silvia Sardone za skupinu ID, Witold Jan Waszczykowski za skupinu ECR, Mick Wallace za skupinu GUE/NGL, Belinda De Lucy – nezařazená poslankyně, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar a Samira Rafaela.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib a Julie Ward.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 19.9.2019.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:46.)

Poslední aktualizace: 22. listopadu 2019Právní upozornění