Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2800(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0040/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/09/2019 - 7.4

Приети текстове :

P9_TA(2019)0020

Протокол
Четвъртък, 19 септември 2019 г. - Страсбург

7.4. Патентоспособност на растенията и биологичните по своята същност процеси (гласуване)

Разискването се състоя на 16 септември 2019 г. (точка 17 от протокола от 16.9.2019 г).

Предложенията за резолюции са обявени на19 септември 2019 г. (точка 2 от протокола от 19.9.2018 г).

Предложения за резолюция B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 и B9-0047/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0040/2019

(за замяна на B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 и B9-0047/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Annie Schreijer-Pierik и Herbert Dorfmann, от името на групата PPE;

—   Paolo De Castro, от името на групата S&D;

—   Jan Huitema, от името на групата Renew;

—   Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE;

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini и Mazaly Aguilar, от името на групата ECR;

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis, Marisa Matias и Manuel Bompard, от името на групата GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso и Daniela Rondinelli.

Приема се (P9_TA(2019)0020)

Последно осъвременяване: 22 ноември 2019 г.Правна информация