Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 19 септември 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Патентоспособност на растенията и биологичните по своята същност процеси (внесени предложения за резолюция)
 3.Внесени документи
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  4.1.Положението в Турция, по-специално отстраняването от длъжност на избрани кметове
  4.2.Мианмар, по-специално положението на общността рохингия
  4.3.Иран, по-специално положението на защитниците на правата на жените и лишените от свобода лица с двойно гражданство на ЕС и Иран
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Време за гласуване
  7.1.Положението в Турция, по-специално отстраняването от длъжност на избрани кметове (гласуване)
  7.2.Мианмар, по-специално положението на общността рохингия (гласуване)
  7.3.Иран, по-специално положението на защитниците на правата на жените и лишените от свобода лица с двойно гражданство на ЕС и Иран (гласуване)
  7.4.Патентоспособност на растенията и биологичните по своята същност процеси (гласуване)
  7.5.Значението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа (гласуване)
  7.6.Прилагане на законодателството срещу изпирането на пари (гласуване)
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Състав на комисиите и делегациите
 13.Заплахи за статута на пожарникарите доброволци в Европейския съюз (разискване)
 14.Решения относно някои документи
 15.Петиции
 16.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 17.График на следващите заседания
 18.Закриване на заседанието
 19.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (165 kb)
22/11/2019 12:08
  Списък на присъствалите (62 kb)
31/10/2019 14:54
 
Протокол (78 kb)
22/11/2019 12:08
  Списък на присъствалите (11 kb)
31/10/2019 14:54
  Резултати от различните гласувания (27 kb)
22/11/2019 11:12
  Поименни гласувания (54 kb)
21/11/2019 16:48
 
Протокол (281 kb)
22/11/2019 12:08
  Списък на присъствалите (79 kb)
31/10/2019 14:54
  Резултати от различните гласувания (107 kb)
22/11/2019 11:12
  Поименни гласувания (260 kb)
21/11/2019 16:48
Последно осъвременяване: 22 ноември 2019 г.Правна информация