Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 9 października 2019 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.In Memoriam
 4.Oświadczenia Przewodniczącego
 5.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)
 8.Komunikat Przewodniczącego
 9.Sprostowania (art. 241 Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 11.Składanie dokumentów
 12.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 13.Porządek obrad
 14.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 października 2019 r. (debata)
 15.Więcej ekologii w działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego (debata)
 16.Zapobieganie konfliktom interesów w UE (debata)
 17.Taryfy celne USA na towary europejskie w następstwie decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem (debata)
 18.Sytuacja w północnej Syrii (debata)
 19.Sytuacja na Ukrainie (debata)
 20.Zezwolenia na organizmy modyfikowane genetycznie (debata)
 21.Walka z rakiem (debata)
 22.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (179 kb)
21/01/2020 12:32
  Lista obecności (51 kb)
21/01/2020 12:18
 
Protokół (76 kb)
21/01/2020 12:32
  Lista obecności (11 kb)
21/01/2020 12:18
  Głosowanie imienne (30 kb)
10/01/2020 15:43
 
Protokół (290 kb)
21/01/2020 12:32
  Lista obecności (67 kb)
21/01/2020 12:18
  Głosowanie imienne (91 kb)
10/01/2020 15:43
Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2020Informacja prawna