Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 10 października 2019 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 i zasoby własne: czas, by spełnić oczekiwania obywateli (debata)
 3.Polityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro (debata)
 4.Składanie dokumentów
 5.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Oświadczenie Przewodniczącego
 8.Głosowanie
  8.1.Wniosek o zastosowanie trybu pilnego: Okresy stosowania rozporządzenia (UE) 2019/501 i rozporządzenia (UE) 2019/502 ***I (głosowanie) (art. 163 Regulaminu)
  8.2.Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Serbią* (głosowanie)
  8.3.Projekt budżetu korygującego nr 4 na rok budżetowy 2019: Zmniejszenie środków na zobowiązania i środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi potrzebami w zakresie wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne) (głosowanie)
  8.4.Dostosowania kwot uruchamianych z instrumentu elastyczności na 2019 r. do wykorzystania w związku z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa (głosowanie)
  8.5.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Substancje czynne, w tym flumioksazyna (głosowanie)
  8.6.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Substancje czynne, w tym chlorotoluron (głosowanie)
  8.7.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (głosowanie)
  8.8.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (głosowanie)
  8.9.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 oraz zmodyfikowana genetycznie kukurydza łącząca dwie, trzy lub cztery modyfikacje MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9 (głosowanie)
  8.10.Zewnętrzna ingerencja w wybory i dezinformacja w procesach demokratycznych państw członkowskich i Unii Europejskiej (głosowanie)
  8.11.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 i zasoby własne: czas, by spełnić oczekiwania obywateli (głosowanie)
  8.12.Polityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów
 12.Kalendarz następnych posiedzeń
 13.Zamknięcie posiedzenia
 14.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (127 kb)
21/01/2020 17:36
  Lista obecności (56 kb)
21/01/2020 17:24
 
Protokół (70 kb)
21/01/2020 17:36
  Lista obecności (11 kb)
21/01/2020 17:24
  Wyniki głosowania (28 kb)
07/01/2020 16:21
  Głosowanie imienne (85 kb)
07/01/2020 16:21
 
Protokół (257 kb)
21/01/2020 17:36
  Lista obecności (69 kb)
21/01/2020 17:24
  Wyniki głosowania (122 kb)
07/01/2020 16:21
  Głosowanie imienne (457 kb)
07/01/2020 16:21
Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2020Informacja prawna